κουμαρινικά

Τίτλος
Νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά - Απιξαμπάνη
Χρόνος προθρομβίνης (PT, INR)

Αναζήτηση