Χρήσιμα

Υπερηχογραφικές φυσιολογικές τιμές

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Οι υπερηχογραφικές φυσιολογικές τιμές του θυρεοειδούς αδένα και των κυριότερων εσωτερικών οργάνων.

 

Υπερηχογραφικές φυσιολογικές τιμές

Παράμετρος

Φυσιολογική τιμή

Θυρεοειδής αδένας:

 • Μήκος
 • Πλάτος
 • Βάθος
 • Όγκος {μήκος (cm) x πλάτος (cm) x βάθος (cm) x 0,5}
 • Ισθμός

 

<70mm

<30mm

<20mm

 

Άνδρες: <25ml, Γυναίκες: <18ml

<5mm

Ήπαρ:

 • Μήκος
 • Γωνία αριστερού χείλους ήπατος
 • Γωνία δεξιού χείλους ήπατος

 

120-140mm

<300

<450

Πυλαία φλέβα:

 • Εύρος

 

<13mm

Χοληδόχος κύστη:

 • Μήκος
 • Όγκος
 • Πάχος τοιχώματος

 

<100mm

<100ml

<3mm

Χοληφόρα:

 • Εξωηπατικά (κοινός χοληδόχος πόρος)
 • Μέγιστο εύρος μετά χολοκυστεκτομή

 

<7mm

<10mm

Σπλήνας:

 • Μήκος
 • Πλάτος
 • Βάθος

 

<110mm

<70mm

<40mm

Πάγκρεας:

 • Κεφαλή
  • Πρόσθιο-οπίσθια
  • Κράνιο-ουραία
 • Σώμα
  • Πρόσθιο-οπίσθια
  • Κράνιο-ουραία
 • Ουρά
  • Πρόσθιο-οπίσθια
  • Κράνιο-ουραία

 

 

20-34mm

24-48mm

 

15-29mm

24-36mm

 

20-28mm

16-24mm

Κοιλιακή αορτή:

 • Εύρος

 

<25mm

Νεφροί:

 • Μήκος
 • Πλάτος
 • Βάθος
 • Νεφρικό παρέγχυμα, πλάτος, <60J
 • Νεφρικό παρέγχυμα, πλάτος, >60J
 • Λόγος παρεγχύματος/πυέλου, <60J
 • Λόγος παρεγχύματος/πυέλου, >60J

 

 

95-115mm

50-60mm

30-50mm

15-25mm

11-18mm

2:1

1,1:1

Ουροδόχος κύστη:

 • Όγκος (μήκος x πλάτος x βάθος x 0,5)

 

Άνδρες: 350-750 ml, Γυναίκες: 250-550 ml

Προστάτης:

 • Μήκος
 • Πλάτος
 • Βάθος
 • Όγκος

 

20-30mm

30-40mm

30-40mm

10-24ml

Αναζήτηση