διαστολική αρτηριακή πίεση

Η θεραπεία της υπέρτασης στο σακχαρώδη διαβήτη