Νέα - Ανακοινώσεις

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στον ΟΠΑΔ

Με επιστολή του στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ο πρόεδρος του ΟΠΑΔ ενημερώνει για τις κάτωθι αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού που ελήφθησαν κατά την συνεδρίαση 450/06-07-11:

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων ΔημοσίουΙκανοποιώντας το σχετικό αίτημα των ιατρικών συλλόγων και έχοντας υπ' όψιν τις αντίστοιχες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας αποφασίστηκε ότι κατά την πληρωμή των ιατρών-φυσικών προσώπων θα προσκομίζεται ισόποση απόδειξη με τα χρήματα που λαμβάνουν, ήτοι στο 90% επί του αρχικώς αιτούμενου ποσού.

Από 25/7/2011 δεν απαιτείται θεώρηση ελεγκτή ιατρού για τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά που περιλαμβάνουν ιατρικές πράξεις ή παρακλινικές εξετάσεις μέχρι του ποσού των 150 ευρώ (έναντι των 50 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα). Η υπόλοιπη διαδικασία παραμένει ίδια.

Λαμβάνοντας υπόψη α) τη μείωση κατά 50% του αριθμού των εγκεκριμένων θέσεων ελεγκτών ιατρών του ΟΠΑΔ και β) τη λήψη κωδικών (πιστοποίηση) από όλους τους συμβεβλημένους ιατρούς με τον ΟΠΑΔ, αποφασίστηκε όπως από 22/08/2011 οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ ιδιώτες ιατροί να παραπέμπουν για ιατρικές πράξεις - παρακλινικές εξετάσεις και να συνταγογραφούν φάρμακα αποκλειστικά μέσω των δύο ηλεκτρονικών εφαρμογών (e-diagnosis και e-syntagografisi αντίστοιχα) πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των παραπεμπτικών (εντολές υγειονομικής περίθαλψης) και συνταγών για κάθε ιατρό αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις αυτές το χειρόγραφο παραπεμπτικό (εντολή Υγ. Περίθαλψης) ή συνταγή συνοδεύεται από αιτιολογημένη βεβαίωση του Ιατρού στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν προέβη σε ηλεκτρονική συνταγογράφηση ή παραπομπή.

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι οι παραπάνω αποφάσεις λήφθηκαν καταρχάς προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων από τη μείωση του αριθμού των ελεγκτών ιατρών, αλλά, επιπλέον, στη βάση των μέχρι τώρα δεδομένων από το σύστημα e-diagnosis και συγκεκριμένα τη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ασφαλισμένο στα 48 ευρώ, χάρις στη συστηματική χρήση του συστήματος από 4.000 περίπου συμβεβλημένους ιατρούς.

Τέλος, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά για την εποικοδομητική συνεργασία και να σας ενημερώσουμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η καταβολή μέρους των υποχρεώσεων του Οργανισμού προς τα μέλη σας, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο (πρόχειρος λογιστικός έλεγχος και προκαταβολή του 90% του αιτούμενου ποσού) διαδικασία η οποία θα εξελίσσεται πλέον απαρέγκλιτα.

 

Πηγή: Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αναζήτηση