Ροές ειδήσεων

Διαύγεια - Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Διορισμός του Δημητρίου Νικητόπουλου σε θέση μετακλητού υπαλλήλου στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Υγείας κ. Βασιλείου Κικίλια.
  Ημ/νια: 01/12/2020 09:52:59
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ10Η465ΦΥΟ-ΖΨΡ
 2. Θέμα: Τροποποίηση της υπ. αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.90624/23-12-2019 απόφασης
  Ημ/νια: 01/12/2020 09:48:39
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΘ9Η465ΦΥΟ-4ΟΦ
 3. Θέμα: Τροποποίηση της υπ. αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.90622/23-12-2020 Απόφασης
  Ημ/νια: 01/12/2020 09:42:54
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΟΕΚ465ΦΥΟ-Θ8Ψ
 4. Θέμα: Τροποποίηση της υπ. αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.90625/23-12-2019 απόφασης
  Ημ/νια: 01/12/2020 09:37:15
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: 62ΦΕ465ΦΥΟ-ΗΝΡ
 5. Θέμα: Τροποποίηση της υπ αριθμ. Γ4β/ΓΠοικ.90623/23-12-2019 απόφασης
  Ημ/νια: 01/12/2020 09:30:04
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΩΣ7465ΦΥΟ-033
 6. Θέμα: Έγκριση ελάχιστου αριθμού καταρτιζομένων για τη λειτουργία Γ΄ εξαμήνου, εκπαιδευτικού έτους 2020 - 2021, του Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν.Ι. “Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ”
  Ημ/νια: 01/12/2020 09:26:58
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΓΞΛ465ΦΥΟ-0Β7
 7. Θέμα: Απόφαση τοποθέτησης ιατρού υπόχρεου συμπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου
  Ημ/νια: 01/12/2020 09:00:00
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΔΛΓ465ΦΥΟ-ΨΚΑ
 8. Θέμα: Τοποθέτηση ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, για ειδίκευση
  Ημ/νια: 01/12/2020 08:57:39
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΘΟΗ465ΦΥΟ-ΑΧ0

Αναζήτηση