Ροές ειδήσεων

Διαύγεια - Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Αποφ. 795/31-12-2016 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ πίστωσης για : ανάκληση υπολοίπου λόγω λήξης χρήσης.
  Ημ/νια: 11/05/2017 13:52:12
  Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)
  ΑΔΑ: Ψ16ΡΟΡΕ1-Ν95
 2. Θέμα: Αποφ. 785/31-12-2016 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ πίστωσης για : ανάκληση υπολοίπου λόγω λήξης χρήσης.
  Ημ/νια: 11/05/2017 13:49:22
  Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)
  ΑΔΑ: 7Μ29ΟΡΕ1-Π4Μ
 3. Θέμα: Αποφ. 787/31-12-2016 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ πίστωσης για : ανάκληση υπολοίπου λόγω λήξης χρήσης.
  Ημ/νια: 11/05/2017 13:46:23
  Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)
  ΑΔΑ: 736ΨΟΡΕ1-ΒΤΩ
 4. Θέμα: Αποφ. 788/31-12-2016 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ πίστωσης για : ανάκληση υπολοίπου λόγω λήξης χρήσης.
  Ημ/νια: 11/05/2017 13:43:18
  Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)
  ΑΔΑ: 6ΓΛ5ΟΡΕ1-ΩΒΩ
 5. Θέμα: Αποφ. 552/31-12-2016 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ πίστωσης για : ανάκληση υπολοίπου λόγω λήξης χρήσης.
  Ημ/νια: 11/05/2017 13:40:15
  Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)
  ΑΔΑ: ΨΨ6ΤΟΡΕ1-ΝΓ1
 6. Θέμα: Αποφ. 551/31-12-2016 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ πίστωσης για : ανάκληση υπολοίπου λόγω λήξης χρήσης.
  Ημ/νια: 11/05/2017 13:36:54
  Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)
  ΑΔΑ: 6ΑΟΨΟΡΕ1-Ι61
 7. Θέμα: Αποφ. 550/31-12-2016 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ πίστωσης για : ανάκληση υπολοίπου λόγω λήξης χρήσης.
  Ημ/νια: 11/05/2017 13:33:21
  Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)
  ΑΔΑ: ΩΜΒΚΟΡΕ1-ΧΟΥ
 8. Θέμα: Αποφ. 762/31-12-2016 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ πίστωσης για : ανάκληση υπολοίπου λόγω λήξης χρήσης.
  Ημ/νια: 11/05/2017 13:29:30
  Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)
  ΑΔΑ: 7030ΟΡΕ1-Β3Α

Αναζήτηση