Διαύγεια - ΟΓΑ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: «Χορήγηση εφάπαξ αποζημίωσης »
  Ημ/νια: 22/08/2018 13:15:57
  Φορέας: ΟΓΑ
  ΑΔΑ: ΩΖΟΘ4691ΩΔ-ΜΨΩ
 2. Θέμα: «Χορήγηση εφάπαξ αποζημίωσης »
  Ημ/νια: 22/08/2018 13:14:44
  Φορέας: ΟΓΑ
  ΑΔΑ: ΨΘΡΦ4691ΩΔ-9Χ7
 3. Θέμα: «Χορήγηση εφάπαξ αποζημίωσης »
  Ημ/νια: 22/08/2018 13:13:26
  Φορέας: ΟΓΑ
  ΑΔΑ: ΩΦΖ54691ΩΔ-ΧΝΥ
 4. Θέμα: Μετάταξη της μόνιμης υπαλλήλου Δημητρούλας Μήτση του Θεοδώρου, από τον Δήμο Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων, στην Περιφερειακή Δ/νση ΟΓΑ Ηπείρου.
  Ημ/νια: 05/07/2018 12:54:18
  Φορέας: ΟΓΑ
  ΑΔΑ: ΩΟ3Ξ4691ΩΔ-Μ9Κ
 5. Θέμα: Αυτοδίκαιη παραίτηση και λύση υπαλληλικής σχέσης
  Ημ/νια: 27/04/2018 13:20:43
  Φορέας: ΟΓΑ
  ΑΔΑ: ΩΖΘ74691ΩΔ-Μ1Ι
 6. Θέμα: Κατανομή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
  Ημ/νια: 23/04/2018 08:49:36
  Φορέας: ΟΓΑ
  ΑΔΑ: 7Υ0Α4691ΩΔ-Θ37
 7. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡ. 218 / 2018
  Ημ/νια: 03/04/2018 09:38:12
  Φορέας: ΟΓΑ
  ΑΔΑ: 7ΥΥΞ4691ΩΔ-6ΙΥ
 8. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡ.214/29-3-2018
  Ημ/νια: 30/03/2018 15:15:44
  Φορέας: ΟΓΑ
  ΑΔΑ: Ψ69Κ4691ΩΔ-ΜΥΡ

Αναζήτηση