Θεματικές ενότητες

Μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης (ACE)

Το μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης (ACE) {Angiotensin-Converting Enzyme (ACE, SACE)}, είναι μία γλυκοπρωτεΐνη, που πήρε το όνομά του από τη δυνατότητά του να μετατρέπει το βιολογικώς ανενεργό δεκαπεπτίδιο αγγειοτενσίνη-Ι στο οκταπεπτίδιο αγγειοτενσίνη-ΙΙ, το οποίο εμφανίζει ισχυρή αγγειοσυσπαστική δράση και ελέγχει τη λειτουργικότητα των αγγείων, μέσω πολλών διαφορετικών μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένης και της διέγερσης του φλοιού των επινεφριδίων προς έκκριση αλδοστερόνης.

Μία άλλη βασική δυνατότητα του ACE είναι η αδρανοποίηση του εννεαπεπτιδίου βραδυκινίνη που έχει αγγειοδιασταλτική δράση. Αυτές οι δύο σημαντικές ιδιότητες του ACE το καθιστούν ένα από τα σημαντικότερα συστατικά του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης.

Η δράση του μετατρεπτικού ένζυμου της αγγειοτενσίνηςΗ δράση του μετατρεπτικού ένζυμου της αγγειοτενσίνης Το μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης παράγεται στον πνεύμονα, στα κύτταρα των εγγύς νεφρικών σωληναρίων και στα ενδοθηλιακά κύτταρα του αγγειακού τοιχώματος.

Υπάρχουν δύο ισομορφές του ACE που μεταγράφονται από το ίδιο γονίδιο. Η σωματική ισομορφή του ACE, η οποία εμφανίζεται στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων και είναι μία γλυκοπρωτεΐνη η οποία αποτελείται από μία ενιαία, πολυπεπτιδική αλυσίδα 1306 αμινοξέων και η σπερματική ισομορφή που εμφανίζεται στους όρχεις και στα κύτταρα σπέρματος και είναι μία χαμηλότερης μοριακής μάζας γλυκοπρωτεΐνη 732 αμινοξέων.

Η μέτρηση το ενζύμου της αγγειοτενσίνης χρησιμοποιείται κυρίως για την αξιολόγηση της σοβαρότητας και της δραστηριότητας της σαρκοείδωσης. Οι επαναλαμβανόμενες μετρήσεις του ενζύμου μπορεί να είναι χρήσιμες στην παρακολούθηση της κλινικής πορείας της νόσου και της αποτελεσματικότητας της θεραπεία με στεροειδή. Είναι, επίσης χρήσιμη εξέταση στην διερεύνηση της νόσου Gaucher.

Φυσιολογικές τιμές:

 • 8-53 U / L

Αυξημένα επίπεδα του μετατρεπτικού ενζύμου (ACE) σχετίζονται με:

 • Σαρκοείδωση (τα επίπεδα του ACE αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα της ασθένειας, με 68% θετικότητα στο στάδιο 1 της νόσου, το 86% στο στάδιο 2, και 92% κατά το τρίτο στάδιο 3).
 • Νόσο Gaucher.
 • Λέπρα.
 • Οξεία και χρόνια βρογχίτιδα.
 • Νόσους του συνδετικού ιστού.
 • Αμυλοείδωση.
 • Πνευμονική ίνωση.
 • Μυκητιασικές λοιμώξεις και ιστοπλάσμωση.
 • Υπερθυρεοειδισμό χωρίς θεραπεία.
 • Σακχαρώδη διαβήτη.
 • Ψωρίαση.

Μειωμένα επίπεδα του μετατρεπτικού ενζύμου (ACE) σχετίζονται με:

 • Μετά από θεραπεία με πρεδνιζόνη για σαρκοείδωση (θεραπεία με στεροειδή).
 • Προχωρημένα νεοπλάσματα του πνεύμονα.
 • Ασιτία.

Η μέτρηση του μετατρεπτικού ενζύμου δεν θα πρέπει να γίνει σε άτομα <20 ετών, επειδή τα άτομα αυτά έχουν συνήθως ένα πολύ υψηλό επίπεδο της ACE και επίσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι περίπου το 5% του φυσιολογικού πληθυσμού των ενηλίκων έχουν αυξημένα επίπεδα ACE και ότι ορισμένα αντιυπερτασικά φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν χαμηλά επίπεδα του ACE.

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Αναζήτηση