Θεματικές ενότητες

Εξαρτήσεις και αυτοβοήθεια

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Το κείμενο υπάρχει ολόκληρο στο 5ο τεύχος του περιοδικού «Κοινωνία και Ψυχική Υγεία» με τίτλο «Εξαρτήσεις και Αυτοβοήθεια», και συγκεκριμένα, στις σελίδες 77-87. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.socialexclusion.gr και να κατεβάσετε δωρεάν όλα τα τεύχη του περιοδικού «Κοινωνία και Ψυχική Υγεία».

Περίληψη

Προάγοντας την Αυτοβοήθεια στην Αντιμετώπιση της Εξάρτησης στην Ελλάδα

Σωτήρης Λαϊνάς

Η αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης αποτελεί ένα από τα πλέον σύν­θετα ζητήματα στο πεδίο της κοινωνικών επιστημών και των επιστημών υγείας. Η διόγκωση του προβλήματος και αδυναμία εξεύρεσης αποτελεσματικών τρόπων αντι­μετώπισης του οδηγεί στην αναγκαιότητα αναζήτησης νέων παραδειγμάτων παρέμ­βασης. Η πλαισίωση των πρωτοβουλιών των άμεσα ενδιαφερομένων πολιτών είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα στην συγκρότηση νέων προσεγγίσεων. Το συγκεκριμέ­νο κείμενο συνιστά μια επισκόπηση της πρώτης προσπάθειας προαγωγής της ιδέας της αυτοβοήθειας στο πεδίο της εξάρτησης στην Ελλάδα. Μέσα από την παρουσίαση του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας και πιο συγκεκριμένα των βασικών αξό­νων της φιλοσοφίας του, του τρόπου λειτουργίας, της πορείας εξέλιξης και της δυ­ναμικής του αναδεικνύονται οι συγκεκριμένες διαστάσεις του εγχειρήματος. Η έμφα­ση δίνεται στην ανάδειξη των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της πρότασης, που μπορούν να συμβάλλουν στη συζήτηση δημιουργίας νέων παραδειγμάτων και όχι στην περιγραφή ενός νέου «απόλυτου» εργαλείου παρέμβασης.

Διαβάστε επίσης:

  • Βασικές πληροφορίες για τις ομάδες των 12 βημάτων εδώ.
  • Κατάλογος Συγκεντρώσεων Ομάδων Αυτοβοήθειας στην Ελλάδα εδώ.

Αναζήτηση